System rejestracji kandydatów do pracy w KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie. 

 Zakres rejestracji
 1. KGHM Polska Miedź S.A prowadzi elektroniczną rejestrację kandydatów do pracy na podstawie ogłoszeń umieszczanych na stronie https://rekrutacja.kghm.pl
 2. Elektroniczna rejestracja kandydatów obejmuje zgłaszane miejsca pracy przez wszystkie oddziały KGHM Polska Miedź S.A
Przebieg rejestracji
 1.  Do elektronicznej rejestracji kandydatów służy system udostępniający formularz aplikacji kandydatów dostępny pod adresem https://rekrutacja.kghm.pl
 2. W celu złożenia aplikacji kandydat powinien wypełnić zamieszczony formularz elektroniczny zawierający niezbędne dane osobowe i wymagania na aplikowane stanowisko.
 3. System e-rekrutacja umożliwia kandydatowi złożenie swojej aplikacji na wybrane stanowiska zgodnie z opublikowaną listą ofert pracy KGHM Polska Miedź S.A.
Ważność rejestracji, bezpieczeństwo i poufność danych
 1. Rejestrację internetową uznaje się za ważną, jeżeli została wysłana w wyznaczonym terminie, po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych, potwierdzona stosownie do informacji wysłanej przez system do kandydata.
 2. KGHM Polska Miedź S.A nie odpowiada za brak możliwości rejestracji spowodowany awariami sieci Internet, przeciążeniem i awariami serwerów oraz innymi przypadkami tego rodzaju.
 3. Kandydat jest zobowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w elektronicznym formularzu dla celów rekrutacji w KGHM Polska Miedź S.A., zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 z późn. zm.).
 4. Kandydatom nadsyłającym oferty zapewniamy pełną dyskrecję oraz zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Brak informacji w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu oznacza, że oferta nie została rozpatrzona   pozytywnie.
 5. Kandydaci, których oferty zostały rozpatrzone pozytywnie zostaną powiadomieni odrębnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 6. Kandydat, który przeszedł pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną może zostać za jego zgodą umieszczony w Centralnej Bazie Kandydatów.
 7.  Aplikacja w Centralnej Bazie Kandydatów przechowywana jest przez okres 12 miesięcy. Zmiany i aktualizacje przechowywanych aplikacji dokonywane są na wniosek kandydata.
 8. Dane osobowe gromadzone podczas elektronicznej rekrutacji kandydatów są wykorzystywane wyłącznie do tych celów i nie są udostępniane osobom trzecim.
 9. Komunikacja Kandydata za pośrednictwem portalu https://rekrutacja.kghm.pl jest szyfrowana za pomocą protokołu SSL przy użyciu certyfikatu wystawionego przez zaufane centrum certyfikacji.
 10. System elektronicznej rekrutacji w KGHM zapewnia bezpieczeństwo przechowywanych danych kandydatów zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 z późn. zm.).
 11. Próby uzyskiwania przez kandydata dostępu do serwera, ataki blokujące funkcjonowanie, przełamywanie zabezpieczeń, przechwytywanie, kradzież lub zniszczenie danych zarejestrowanych kandydatów są zabronione. Skutkiem takich działań jest dyskwalifikacja kandydata z udziału w rekrutacji.

  Zapraszamy